Çed Raporu Ankara
Çed Raporu ÇED (çevresel Etki Değerlendirmesi); belirli bir proje veya gelişmenin, çevre üzerindeki önemli etkilerinin belirlendiği bir süreçtir. Yeni proje ve potansiyel etkilerinin sosyal sonuçlarını ve alternatif çözümlerini de içine alacak şekilde analizi ve değerlendirmesidir
Hizmetler Enerji, ulaşım, toplu konut, gıda, metal, ağır sanayi, atık,geri dönüşüm vb gibi hemen hemen tüm sektörlerde, Faaliyet gösterecek Proje sahipleri; Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları, içeren çED Raporunu
Haberler
1 5 Ekim 2010 tarihleri arasında, ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen ANSAF'10 Ankara Sanayi Fuarı'na standımızla katıldık.
Duyurular
2011 çevre İdari Para Cezaları Bilgisi
Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Projelerinize Başlamadan önce Karbon Kredi Sözleşmelerinizi İmzaladınız Mı?
çevre ile ilgili yasal formlarınızı teslim ettiniz mi?
çevre Görevlisi ve çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik

Referanslarımızdan Bazıları